Regulamin

 
Regulamin Klubu REBEL TEAM OLSZTYN

 

1. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest miesięczna imienna karta członkowska wydawana na każdy miesiąc z osobna.

2. Imienną  kartę członkowską otrzymuje się po uiszczeniu opłaty miesięcznej u instruktora w kwocie zgodnej z cennikiem. 

3. Kartę należy nabyć na pierwszym treningu w danym miesiącu (za luty-na pierwszym treningu w lutym, za marzec na pierwszym treningu w marcu itd.)

4. Brak karty na treningu równoznaczny jest z uiszczeniem opłaty jednorazowej za jednostkę treningową w kwocie 25zł lub skutkuje brakiem możliwości odbycia treningu  w danym dniu.

5. Kartę należy zabierać ze sobą na każdy trening!!!

6.  Zasada - pierwszy trening GRATIS - dotyczy osób chcących zacząć przygodę z naszym klubem.

7. Osoby posiadające karty BENEFIT i FIT-FLEX nie uiszczają dodatkowych opłat. Muszą mieć ważną kartę i dowód tożsamości do okazania "na wejściu".

8. Regulamin jest regulaminem wewnętrznym klubu i wchodzi w życie z dniem 01.02.2015r.

 

Polityka Prywatności