Regulamin klubu

 

Regulamin Klubu REBEL TEAM OLSZTYN

 

1. Podstawą uczestnictwa w zajęciach jest miesięczna imienna karta członkowska wydawana na każdy miesiąc z osobna.

 

2. Imienną  kartę członkowską otrzymuje się po uiszczeniu opłaty u instruktora prowadzącego zajęcia w kwocie
    obowiązującej w danym oddziale (kwota odliczona!!!)

3. Kartę należy nabyć na pierwszym treningu w danym miesiącu (za luty-na pierwszym treningu w lutym, za
    marzec na pierwszym treningu w marcu itd.)

 

4. Brak karty na treningu równoznaczny jest z uiszczeniem opłaty jednorazowej za jednostkę treningową w
    kwocie 25zł lub skutkuje brakiem możliwości odbycia treningu  w danym dniu.

 

5. Karta nabyta w oddziale macierzystym upoważania do trenowania w każdym z oddziałów Rebel Team w danym
    miesiącu.

 

6. Kartę należy zabierać ze sobą na każdy trening!!!

 

7.  Zasada - pierwszy trening GRATIS- dla osób chcących zacząć przygodę z naszym klubem obowiązuje
     w każdym z oddziałów.
 

8. Regulamin jest regulaminem wewnętrznym klubu oraz wszystkich jego oddziałów i wchodzi w życie od
    01.02.2015r .